İnsan Kaynakları

Kişisel yaşamın ve iş yaşamının kalitesi birbir ile ilişkili kavramlardır. Gerek bireylerin, gerekse işverenlerin en önemli görevi bu kaliteye ulaşmak için insan faktörüne önem ve değer vermektir. Kurumlar gereksinim duydukları bilgi ve teknoloji kadar onu kullanacak çalışanlarını düşünmek onlar aracılığıyla beklenenden çok katma değer oluşturmak  zorundadır.

İnsan Kaynakları Yönetmenliği, kurum hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları'nı yürütür.

Bu kapsamda kurumumuz İnsan Kaynakları Yönetmenliği;   İnsan Kaynakları Politikalarımızın Tespiti  için Yönetim Kurulumuzu asiste etme,  Personel Organizasyonunun yapılanması,İş analizleri yapılarak görev tanımları sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi,  İnsan Kaynağı Planlaması, Performans Yönetimi  ,  Ücret Yönetimi (İş değerlemesi ) , Eğitim ve Gelişim Yönetimi, Motivasyonun arttırılması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kişisel ve kurumsal Misyon, Vizyon Yönetimi ne yardımcı olma,Kariyer planlama,  Yasalara Uygunluk ve Yasal Süreçlere Bağlılık, Çalışanların ve kurumun yasal haklarını koruma , çalışanlara 24 saat psikolojk destek verme  işlevlerine ve sorumluluklarına sahiptir.

Lokman Hekim Hastanesi’nin insan kaynakları politikasının amacı, Lokman Hekim ruhunu içinde hisseden, motivasyonu,özgüveni, iş tatmini ve performansı yüksek;mutlu çalışanları ile kurumu geleceğe taşımaktır. İnsan kaynakları politikalarımız, takım çalışmasını, öneri ve katılımı, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin ve mutlu olduğu, sadakatle bağlandıkları bir aile ortamı yaratmak ve bunu sürekli kılmak anlayışı üzerine kurulmuştur.

Misyonumuz: Sadece Sağlık sektöründe değil, hizmet sektöründe de etkin insan kaynakları uygulamaları ile kaliteli, yüksek motivasyonlu, kuruma bağlı çalışanlara sahip olmak.

Vizyonumuz: Kişisel misyon ve vizyon sahibi, iyi eğitimli,sektörün ve mesleğinin ciddiyetinin bilincinde olan kaliteli bireylerin çalışmak için ilk tercih ettikleri hastane olmak.

İnsan Kaynaklarında Kalite politikalarımız:

  • Çalışanlarımızın insani değerlerine saygı
  • Yalın organizasyon yapısı ile doğru yetkilendirme
  • Etkin eğitim programları ile önce çalışanların gelişimini sağlayarak kurumsal gelişim sağlamak
  • Kaliteli personel seçimi
  • Gelişerek değişimde ortak kültür oluşturma
  • Kariyer planlama imkanları
  • Etkin performans değerlendirme sistemi ile yüksek motivasyon ve gelişim sağlama
  • Sosyal etkinliklerle aidiyet, birlik ve beraberlik sağlama
  • Kişisel uygulamalarda gizlilik, genel uygulamalarda açıklık, dürüstlük, önce ben değil biz olarak düşünebilme, özverili , disiplinli, dürüst ve güvenilir iletişim sağlama

 

Açık Pozisyonlar

İnsan Kaynakları