İK Süreçleri

SEÇME YERLEŞTİRME

Kurum olarak seçme yerleştirme sürecinin kurum geleceğimize ve kurumsal başarımıza stratejik anlamda doğrudan etki eden bir süreç olduğuna inanmaktayız.

Bu anlamda bu süreçte aday havuzumuzda kurumumuza müracaatı bulunan tüm adayların başvuruları titizlikle incelenmekte ve adaylar bilgi, beceri ve yeteneklerinin uygun olduğu pozisyonlar için değerlendirmeye alınmaktadır.

Özgeçmiş taramasında uygun bulunan adaylar ön görüşmeye davet edilerek işe alım sürecimiz başlatılmış olur. Ön görüşmede adaylara pozisyon gereğine göre beceri sınavları, kişilik envanterleri, yetkinlik testleri uygulanabilmektedir.

Ön görüşme sonunda uygun bulunan adaylar mülakata davet edilir. Yetkinlik bazlı gerçekleştirilen mülakatta kurumumuz odaklandığı iki stratejik nokta;
- Aday yetkinliklerinin işe uygunluğu
- Adayın kurum kültürümüze uygunluğu’dur.

Mülakatta uygun değerlendirilen adayımıza iş teklifi yapılarak sürecimiz tamamlanmış olur.

AKADEMİ LOKMAN HEKİM

Sağlık sektörünün en iyi insan kaynağını yetiştiren eğitim akademi vizyonu ile hareket eden kurumumuz için eğitim süreçleri stratejik öneme sahiptir.

Eğitim Akademimizde çalışanlarımız 4 farklı koldan eğitim almaya devam ederler.
- Uyum Eğitimleri
- Mesleki Gelişim Eğitimleri
- Kutup Yıldızı Projesi
- Dış kaynaklı Seminer/Kongre ve eğitimler

UYUM EĞİTİMLERİ

Ailemize yeni katılan ekip üyelerimizin kurum kültürümüzü, mesleki ve kurumsal değerlerimizi kavrayabilmesi ve işe adaptasyonlarının sağlanması adına 2 ay boyunca süren eğitim sürecidir. Bu süreçte her yeni çalışanımız için ihtiyaçlar doğrultusunda özel eğitim planları yapılır ve gerçekleştirilir.

MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Her departmanımızda belirli aralıklarla çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları tespit edilir ve bu doğrultuda çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine yönelik eğitim planları hazırlanır. Gerek planlanan eğitimler doğrultusunda gerekse acil oluşan ihtiyaçlara binaen yıl boyu tüm çalışanlarımız için mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilir, eğitim etkinlikleri ve geribildirimleri değerlendirilir.

KUTUP YILDIZI PROJESİ

2011 yılından beri yürüttüğümüz bu proje çerçevesinde yöneticilerimiz, sorumlularımız ve tüm çalışanlarımızın yönetsel ve bireysel becerilerinin geliştirilmesi hedef alınarak belirli aralıklarla tüm çalışanlarımıza iç ve dış kaynaklı profesyonellerce bireysel ve yönetsel gelişim eğitimleri verilir.

DIŞ KAYNAKLI SEMİNER/ KONGRE ve EĞİTİMLER

Tüm doktorlarımız ve çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlayacak seminerler, kongreler ve sertifika programlarına çalışanlarımızın katılımı sağlanır ve tüm masrafları kurumumuzca karşılanır.

PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ

Çalışanlarımızdan beklentilerimizi açık ve net olarak tanımlar, beklentilerimizin gerçekleşmesi hususunda çalışanlarımıza rota çizer ve yön gösterir, performanslarının yetkinlik bazlı somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesini sağlarız.

Başarı gösteren her çalışanımız için üst kademelere kadar tüm yükselme süreçleri açıktır. Bu süreçleri kurumumuz eğitim ve iş başında kazanılan deneyimler ile destekler ve güçlendiririz.

Boş olan kadrolar için içimizden uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımızın değerlendirilmesine öncelik veririz.

ÜCRET YÖNETİMİ ve SOSYAL İMKANLAR

Kurumumuzun yetkinlikler, hizmet verilecek görev tanımı ve alacağı sorumluluk düzeyi gibi kriterleri harmanlayarak oluşturduğu bir ücret skalası mevcuttur. Ailemize katılacak her bir bireyin ücreti bu skala baz alınarak hesaplanır ve iş teklifi esnasında ilgili üyemize bildirilir.

Kurumumuzda yılda iki kez artış uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca bireysel ve kurumsal performansa göre performans ve prim sistemimiz belirli görev tanımlarımız için mevcuttur.

Kurumumuz çalışanları kendilerini ve ailelerini kapsayan kurum hizmetlerimizden ücretsiz / indirimli faydalanabilmektedir.

Tüm çalışanlarımıza kurumumuzda öğle / akşam yemeği ve gece kahvaltısı imkanı sunulmaktadır.

Şehir dışından ailemize katılan bayan çalışanlarımıza lojman imkanı sunulmakta, akşam mesaiden çıkan çalışanlarımıza servis imkanı sağlanmaktadır.

 

İnsan Kaynakları