2012 – Genel Kurul

Gündem Kar Dağıtım Tablosu Esas Sözleşme Tadil Tasarısı İç Yönerge Vekalet Örneği

2012 Toplantı Sonucu

Haziran Cetveli Toplantı Tutanağı Vekaleten Oy Kullanma Formu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2012

Whatsapp Online Randevu