2012 – Genel Kurul

Gündem

Kar Dağıtım Tablosu

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

İç Yönerge

Vekalet Örneği

2012 Toplantı Sonucu

Haziran Cetveli

Toplantı Tutanağı

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2012