2013 – Genel Kurul

2013 Genel Kurul Dokümanları

2013 Genel Kurul Bildirme Dökümanı Kar dağıtım tablosu Vekaletname örneği

2013 Toplantı Sonucu

Haziran Cetveli Toplantı Tutanağı

Whatsapp Online Randevu