2013 – Genel Kurul

2013 Genel Kurul Dokümanları

2013 Genel Kurul Bildirme Dökümanı

Kar dağıtım tablosu

Vekaletname örneği

2013 Toplantı Sonucu

Haziran Cetveli

Toplantı Tutanağı