2014 – Genel Kurul

2014 Genel Kurul Dokümanları

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

İmtiyazlı Paysahipleri Genel Kurul Gündemi

Geri Alım Programı

Esas Sözleşme Tadil Metni

Kar Dağıtım Tablosu

Vekaletname örneği

2014 Toplantı Sonucu

Hazır Bulunanlar Listesi

Toplantı Tutanağı

Esas Sözleşme Tadil Metni

Geri Alım Programı

Kar Dağıtım Tablosu

Hazır Bulunanlar Listesi (imtiyazlı)

Toplantı Tutanağı (imtiyazlı)