2015 – Genel Kurul

2015 Genel Kurul Dokümanları

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Esas Sözleşme Tadil Metni Kar Dağıtım Tablosu Vekaletname örneği

2015 Toplantı Sonucu

Hazır Bulunanlar Listesi Toplantı Tutanağı Esas Sözleşme Tadil Metni Kar Dağıtım Tablosu

Whatsapp Online Randevu