2015 – Genel Kurul

2015 Genel Kurul Dokümanları

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Esas Sözleşme Tadil Metni

Kar Dağıtım Tablosu

Vekaletname örneği

2015 Toplantı Sonucu

Hazır Bulunanlar Listesi

Toplantı Tutanağı

Esas Sözleşme Tadil Metni

Kar Dağıtım Tablosu