2016 – Genel Kurul

2016 Genel Kurul Dokümanları

2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2016 Genel Kurul Vekaletname 2016 Kâr Dağıtım Tablosu

2016 Toplantı Sonucu

2016 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2016 Geri Alım Programı 2016 Kâr Dağıtım Tablosu

Whatsapp Online Randevu