2016 – Genel Kurul

2016 Genel Kurul Dokümanları

2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı

2016 Genel Kurul Vekaletname

2016 Kâr Dağıtım Tablosu

2016 Toplantı Sonucu

2016 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2016 Geri Alım Programı

2016 Kâr Dağıtım Tablosu