2017 – Genel Kurul

2017 Genel Kurul Dokümanları

2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2017 Genel Kurul Vekaletname 2017 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı

2017 Toplantı Sonucu

2017 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2017 Kâr Dağıtım Tablosu 2017 Geri Alım Programı 2017 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 2017 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı

Whatsapp Online Randevu