الأشعة

Sağlık sektörünün birçok sahasında öncü olma özelliğini taşıyan Lokman Hekim Sağlık Grubu, teşhis basamağının vazgeçilmez bir parçası olan görüntüleme konusunda da modern teknolojinin tüm imkanlarını siz hastalarımızın hizmetine sunmaktadır. Hastanemizde yılın 365 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren radyoloji bölümleri aralarındaki mükemmel uyum sayesinde radyolojinin tüm alt branşlarında hizmet vermektedir.

Radyoloji bölümünde genel olarak hastalıkların teşhis inin konmasında hastaların problemli bölgesinden görüntü alınma , girişimsel işlemler sayesinde hastaya müdahale ve patolojide incelenmek üzere parça alınması gibi işlemler yapılabilmektedir.

Radyoloji bölümünde uzman hekimler, ilgili bölümlerinden mezun olmuş teknikerler , teknisyenler , tıbbi sekreterler ve yardımcı personelden oluşan kendi alanlarında deneyimli bir ekip hizmet vermektedir.

Radyoloji Bölümünde Hizmet Veren Teşhis Amaçlı Cihazlar:

 • 1,5 T Manyetik Rezonans (MR)

 • Multi dedektör Bilgisayarlı Tomografi(BT)

 • Ultrasonografi (USG)

 • Renkli Dopler Ultrasonografi (RDUSG)

 • 4D ultrasonografi ( 4D USG)

 • Anjiyografi

 • Kemik Mineral dansitometri

 • Konvansiyonel Röntgen

 • Panoramik Röntgen

 • Mamografi

 • Manyetik Rezonans (MR)

Manyetik rezonans cihazı, hasta güçlü bir manyetik alan içinde iken coil denilen aparat lar ile vücuda radyo frekans dalgaları gönderilmek sureti ile insan vücudundaki protonların bir kısmının yön değiştirmesinden dolayı görüntü alma yöntemidir. MR de direkt grafilerde kullanılan X ışınları kullanılmamaktadır. Bunun sayesinde hekim tarafından gerekli görüldüğü zaman hamile bayanlarada MR çekilebilmektedir. MR cihazı ile vücudumuzdaki bütün organlar detaylı bir şekilde görüntülenebilmektedir. MR anjiografi sayesinde vücudumuzdaki damarlarımız güvenilir bir şekilde, zahmetsizce , sadece kolumuzdaki yüzeyel bir venöz damardan ilaç vermek sureti ile görüntülenebilmektedir.

Multi dedektör Bilgisayarlı Tomografi(BT)

BT cihazı ile 25- 30 saniye gibi çok kısa sürelerde tüm vücut görüntülemesi yapılabilmektedir. Ayrıca alınan bu görüntülerden 3 boyutlu çalışmalarla yapılabilmektedir. BT cihazıda görüntü almak için X ışınları kullanılmaktadır. Hamile olan hastalarımızın bu hususta dikkatli olmaları gerekmektedir. X ışınları aşırı dozda ve sürekli alındığında insan sağlığına zarar verebilmektedir. Hastanemizdeki cihazın CARE Dose4D ve multi dedektör özelliğine sahip olmasından dolayı hastanın aldığı doz değerleri minimum değerlerde olmaktadır. BT cihazının 0,75 mm lik ince kesitler alabilmesi sayesinde vücudumuzdaki çok küçük hastalık belirtilerini bile yakalayabilme imkanımız olabilmektedir. Perifer organlarımızda dahil olmak üzere pek çok damarların görüntülenmesi işlemini kolumuzdaki venöz bir damardan ilaç vererek zahmetsizce BT anjiografi sayesinde yapabilmekteyiz.

Ultrasonografi (USG)

USG, insan kulağının duyamayacağı frekanslarda ses dalgalarının proplar aracılığı ile incelenecek organa gönderilmesi ile görüntü elde etme yöntemidir. Bu yöntemle hastaya hiç bir zarar vermeden yüzeyel ve iç organların yapısı ve hastalıkların teşhisi kolayca yapılabilmektedir. USG ile girişimsel tetkiklerin çogu guvenilir bir şekilde yapılabilmektedir

Renkli Dopler ULTRASONOGRAGFİ (RDUS)

Ultrason cihazı ile aynı prensipte çalışmaktadır. Renkli Dopler cihazı ile vücudumuzdaki bütün damarlardaki kan dolaşımının normal ve yeterli düzeyde olup olmadığının tespiti kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca hamile bayanlarda bebeğin kalp atımlarını da renkli dopler cihazı ile kolayca yapabilmekteyiz.

4D ultrasonografi ( 4D USG)

4D USG ile , gebe hastalarımız ortalama 30 haftalık iken bebeğin anne karnındaki görünümünü 4 boyutlu olarak görüntüleyebilmekteyiz..

Anjiyografi

Anjiyografi , anevrizma gibi damarsal bozukluklar başta olmak üzeren bazı damarsal hastalıkların teşhisinde ve hızlı müdahale sinde büyük önem arz etmektedir. Anjiyografi de hastalıklı damar tespit edildiği anda o damara müdahale de edilebilmektedir. (balon genişletme , stent takılması gibi.) Bu sayede hasta ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir.

Kemik Mineral dansitometri (KMD)

Kemik erimesinin erken dönemde teşhisi hastalığın önlenmesi veya yavaşlatılabilmesi açısından çok önemlidir. Kemik erimesi osteopeni , ileri evresi de osteoporoz olarak tanımlanmaktadır . Özellikle menopoz evresinde olan hastalarımızın doktor kotrolünde düzenli olarak kmd ölçümü yaptırması büyük önem arz etmektedir.

Konvansiyonel Röntgen (direkt grafi)

Halk arasında röntgen diye tariflenmektedir. Patolojilerin teşhisinde kısa sürede ve ekonomik olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Direk grafiler X ışınları kullanılarak elde edilir.

Panoramik Röntgen

Panaromik röntgen ile bütün çeneyi ve dişleri tek bir filmde görüntüleyebilmekteyiz . Yüksek çözünürlüğü sayesinde diş köklerindeki hastalıklar da görüntülenebilmektedir.

Mamografi

40 yaş ve üzerindeki bayanlarda mamografi tetkikinin periyodik yapılması önerilmektedir. Mamografi sayesinde memede oluşan kitlelerin erken teşhisi ile meme kanserlerinin ilerlemesinin önüne geçilebilmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser tiplerinden biri meme kanserleridir. Memede tespit edilen kitlelere veya mikrokalsifikasyon kümelerinin içerisine bir tel ile işaretleme yapılarak ameliyatı yapacak olan cerraha çıkartması gerekli olan bölgenin sınırları belirlenir. Bu sayede küçük bir kesi ile nokta atışı yapılıp sorunlu bölge tamamen memeden çıkartılabilmektedir.

Name Surname:

Phone Number:

Email:

Subject:

Hospital:

Message: