Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji Bölümü, kanser tanı ve tedavisindeki gelişmeleri takip eden ve güncel tedavi yöntemlerini uygulayan bir kliniktir.

Bilimsel verilere dayalı en güncel kemoterapi, immünolojik/biyolojik tedavi, hormon tedavisi ve diğer hedefe yönelik tedavi uygulamaları deneyimli onkoloji hemşireleri tarafından yapılmaktadır. Uygun endikasyonlarda yüksek doz tedavi ve kemik iliği nakli de yapılmaktadır.