Bağış ve Yardım Politikamız

"Lokman Hekim, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Lokman Hekim 'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Yıllık toplam tutarı 20.000 TL'nin üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Yıl içerisinde yapılan her türlü bağış ve yardımlar, Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurulunda hissedarların bilgisine sunulur.
Whatsapp Online Randevu