Erkek Check Up Paketi

Yaşamını her yaşta aynı aktiflikte sürdürmek, vücudunun dengesini korumasına yardımcı olmak isteyen tüm erkekler için hazırladığımız Erkek Check Up paketimizin içeriğini aşağıda bulabilirsiniz:

Laboratuvar İncelemeleri
 • Dışkıda Gizli Kan: Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
 • Sedimantasyon: Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığı)'nın tarama, tanı ve takibinde kullanılır.
 • Kolesterol, HDL Kolesterol,LDL Kolesterol, Total Trigliserid: Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 • Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre: Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 • Kreatinin, Tam İdrar Tahlili, BUN: Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 • Sodyum, Potasyum: Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, kas kramplarının araştırılmasında kullanılır.
 • PSA, Total: Erkeklerde prostat kanseri tarama için kullanılır.
 • SGOT (AST) SGPT (ALT) ALP GGT (G-Glutamil Transferaz): Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 • CRP: Kandaki enfeksiyonun ölçülme- sinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
 • TSH: Tiroit hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar. CA19 9 CEA Sindirim sistemi kanser taraması için kullanılır.
 • Vitamin D (25-Hidroksi Vitamin D): D vitamini eksikliğinin tespitinde kullanılır.
 • Vitamin B12: B12 vitamini eksikliğinin tespitin- de kullanılır.
 • Ürik Asit: Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
 • ANTI-HBs, HBsAg: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 • ANTI-Hcv: Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
 • Radyolojik incelemeler
 • Akciğer Grafisi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Troid USG: Tiroit hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar.
 • Tüm Abdomen Ultrasonografisi: Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
Kardiyolojik İncelemeler
 • Ekokardiyografi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Efor Testi: Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
 • EKG (Elektro-kardiografi): Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılır.
Muayeneler

Dahiliye, Üroloji, Kardiyoloji, Diş, Göz, Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve sonuçların değerlendirileceği kontrol muayenesi

Sigara içenler için ayrıca aşağıdaki hizmetler de eklenmektedir:
 • Solunum Fonksiyon Testi: Akciğer ve bronşların kapasite ve fonksiyonlarını ölçmek için kullanılır.
 • Muayene (Göğüs Hastalıkları): Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Randevu ve detaylı bilgi için aşağıdaki formumuzu doldurabilirsiniz.

Whatsapp Online Randevu