Süper Çocuk Check Up Programı

Genel Çocuk Muayenesi, Kulak Burun Boğaz, Göz, Ağız ve Diş Sağlığı Muayenelerinin yanı sıra çok kapsamlı tahlil ve tetkiklerin de yer aldığı 3-1 5 yaş arası çocuklarımız için hazırladığımız "Süper Çocuk Check Up" programımız

Muayeneler
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Çocuk
 • Göz
 • Kulak Burun Boğaz
 • Odyoloji Muayenesi ve İşitme Testi
Kardiyolojik İşlemler
 • EKG: Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi.
Böbrek Fonksiyonları
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili: Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibini sağlar.
Sindirim Karaciğer Fonksiyonları
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • ALP (Alkalen Fosfotaz)
 • GGT (G-Glutamil Transferaz): Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testleri.
Genel Görüntüleme

Yüzeyel USG: Yüzeyel organ ultrasonografisi genelde el ile muayenede ele gelen şişliklerin iç yapısı ve özellikleri hakkında bilgi almak için yapılan bir incelemedir. Bu inceleme ile şişliğin bir tümör olup olmadığı, tümör ise kötü özellikleri bulunup bulunmadığı, kan damarlarıyla olan ilişkileri, sıvı içerip içermediği gibi nasıl bir tedavi yapılacağına karar vermeye yarayan bilgiler elde edilir. Genelde sadece şüpheli bölge incelenir. El ile muayenede fark edilen bu tip kitlelerin çoğu iyi huylu bir tümör olan yağ bezeleri/lipomlardır.

Diyabet Tetkikleri

Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığının erken tanı ve takibini sağlar.

Bulaşıcı Hastalıklar

HBSAg, Anti-HBs: Hepatiti B virüsünün tanı ve takibini sağlar.

Hormonlar

TSH: Tiroid bezinin normal çalışıp çalışmadığının belirlenmesi için, kilo alımı, soğuğa dayanamama, kabızlık, saç dökülmesi gibi belirtilere yol açan, tiroid bezinin az çalıştığı durumların tanı ve takibini sağlar.

T4: Hipertiroidi veya hipotiroidiyi tespit etmek, nedenlerini ortaya çıkarmak,farklı tiroid sorunları ihtimal dahilinde ise, ayırıcı tanı ve takibi sağlar.

Vitamin ve Minareller

Ferritin Testi: Demir eksikliğinin tanı ve takibini sağlar.

B12 Vitamin: B12 vitamini eksikliğinin tespitinde kullanılır.

Laboratuvar Tetkikleri

Gaitada Gizli Kan: Barsak sistemlerindeki rahatsızlıkların tanı ve takibini sağlar.

Gaita Mikroskobisi: İshal, karın ağrısı, gelişme yavaşlığı gibi hastalıklara neden olabilecek parazitlerin tanı ve tedavisi için kullanır.

Gaita Parazit: Sindirim sistemindeki parazitlerin tanı ve tedavisini sağlar.

Sodyum: Vücudun su ve elektrolitlerinin dengede olup olmadığının belirlenmesini, düşük veya yüksek sodyum düzeylerinin tespitini sağlar.

Kan Sayımı – Hemogram 18 Parametre: Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Whatsapp Online Randevu