Prof. Dr. Burçak Bilginer
Akay Hastanesi
Beyin Cerrahisi Nöroşirürji

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(1990-1996) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
(1999-2005) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi
(2005-2008) Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Hacettepe Üniversitesi 1999-2005
Türk Nöroşirurji Dergileri Kasım 2005
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Ocak 2012

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Türk Tabipler Birliği 2002
Türk Nöroşirürji Derneği 2005
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 2006
European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN) 2008
Congress of Neurological Surgeons 2008
International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN) 2007
European Association of Neurosurgical Societies (EANS) Teaching Commity Member 2016