Uzm. Dr. Cemal Aydoğan LERMİ
Lokman Hekim İstanbul Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
(-) Şişli Eftal Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
(-) Winthrop University Hospital NY Infestious Disease Division

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
International Hospital 1990-1996
Winthrop University Hospital/NY 1997-1998
Adatıp İstanbul Hastanesi
Lokman Hekim İstanbul Hastanesi 2022-Halen

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
TTB (Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası)
Klinik Mikrobiyoloji Derneği
Türk İnfeksiyon Vakfı
American Association of the Advencement of Science
International Society of Travel Medicine
Medikal Estetik Hekimleri Derneği