Uzm. Dr. Faruk Şaylık
Van Hastanesi
İç Hastalıkları (Dahiliye)

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
(-) Kara elmas Ünviversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıları

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Muş Devlet Hastanesi
Özel Iğdır Hastanesi
Özel İstanbul Hastanesi

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
İç hastalıkları Derneği
Alerji ve İmmünoloji Derneği