Uzm. Dr. Hakan İLASLAN
Etlik Hastanesi
Beyin Cerrahisi Nöroşirürji

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-)

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı