Prof. Dr. İbrahim Akkurt
Akay Hastanesi
Göğüs Hastalıkları

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-1986) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
(-1991) Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
SB Bingöl Sancak Sağlık Ocağı
Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi
Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği 2007‐2009
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği 2007‐2008
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2002‐2003
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Başkanlığı 2001‐2010

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Tabipler Birliği
European Respiratory Society
International Commission on Occupational Health
Sivas‐ Erzincan Tabip Odası