Prof. Dr. İbrahim Akkurt
Akay Hastanesi
Göğüs Hastalıkları

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(1980-1986) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
(1987-1991) Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
(2012-2012) Tıpta Uzmanlık Kurulu İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
SB Bingöl Sancak Sağlık Ocağı 1986-1987
Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi 1987-1991
SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ve SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1992-1998
SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi 1998-1999
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999-2003
Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği 2007‐2009
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği 2007‐2008
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2002‐2003
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Başkanlığı 2001‐2010

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Tabipler Birliği
European Respiratory Society
International Commission on Occupational Health
Sivas‐ Erzincan Tabip Odası