Op. Dr. Mesut Türker
Demet Tıp Merkezi
Etlik Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Acil Yardım ve Tramvatoloji Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği
Özel Keçiören Hastanesi

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Tabipler Odası
Plastik Cerrahi Derneği