Prof. Dr. Ramazan Atak
Akay Hastanesi
Kardiyoloji

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(1987-1993) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
(1993-1998) Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji
(-2004) Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Araştırma Görevlisi 1993-1998
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Başasistan 1998-2005
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Doçentlik 26.04.2004
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Şef Yardımcılığı 14.12.2005-01.04.2010
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Klinik Şefliği 01.04.2010-01.09.2011
Lokman Hekim Akay Hastanesi, Kardiyoloji Bölüm Sorumluluğu 01.09.2011-(Halen Devam)

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Avrupa Kardiyoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği