Op. Dr. Rüstem Mammadov
LHÜ Ankara Hastanesi
Genel Cerrahi

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(2004-2010) Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi
(2013-2019) Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Lokman Hekim Ankara Hastanesi 2019-Halen

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Türk Tabipler Odası
Türk Cerrahi Derneği