Uzm. Dr. Sibel Meryem Alpar
LHÜ Ankara Hastanesi
Etlik Hastanesi
Göğüs Hastalıkları

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Rize-Pazar Sağlık Ocağı mecburi Hizmet 1988-1990
Aksaray Merkez Sağlık Ocağı 1990-1991
Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde asistanlık eğitimi 1991-1996
Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Acil Servis Uzman Doktorluğu 1996-1998
Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Tüberküloz servisi Baş asistanlık 1998-1999
Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Göğüs hastalıkları servisi Başasistanlığı 1999-2010
Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ayaktan Kemoterapi Servisi Sorumlu doktorluğu 2002-2010

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ
EUROPEAN RESPİRATORY SOCİETY
ANKARA TABİP ODASI VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TORAKS DERNEĞİ
TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
TÜRKİYE UYKU DERNEĞi