Prof. Dr. Vedat Okutan
LHÜ Ankara Hastanesi
Çocuk Kardiyolojisi

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(1980-1986) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
(1986-1987) GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
(1989-1993) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
(-) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Yan dal Uzmanlık Eğitimi
(1998-2000) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Özel Ortadoğu Hastanesi/Adana (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Sani Konukoğlu Hastanesi/Gaziantep (Çocuk Kardiyolojisi)
Kişisel muayenehane (Adana, Ankara: 20 yıl)