Doç. Dr. Yavuz Yeşilova
Van Hastanesi
Dermatoloji

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Sağlık Eğitim Merkezi VAN Ağustos 2002- Ocak 2004
YYÜ Ünv. Tıp Fak. Dermatoloji Ocak 2004-Mayıs 2009
Silvan Devlet Hastanesi Mayıs 2009- Nisan 2011
Harran Ünv. Tıp Fak. Dermatoloji 2011-2014

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Dermatoloji Derneği
Çukurova Dermatoloji Derneği