2014 – Genel Kurul

2014 Genel Kurul Dokümanları

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı İmtiyazlı Paysahipleri Genel Kurul Gündemi Geri Alım Programı Esas Sözleşme Tadil Metni Kar Dağıtım Tablosu Vekaletname örneği

2014 Toplantı Sonucu

Hazır Bulunanlar Listesi Toplantı Tutanağı Esas Sözleşme Tadil Metni Geri Alım Programı Kar Dağıtım Tablosu --- Hazır Bulunanlar Listesi (imtiyazlı) Toplantı Tutanağı (imtiyazlı)

Whatsapp E-Appointment