Contracted Institutions

Akay Hospital

Özel Kurumlar

 • Adac
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik
 • Zurich Sigorta
 • Katılım Hayat ve Emeklilik
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • HDI Sigorta
 • NN Hayat
 • Unico Sigorta
 • ‌Magdeburger Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Halk Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • CGM
 • Axa Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Dernek-Vakıf-Oda-Banka

 • Fortis Bank Sandık
 • T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
 • Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
 • Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
 • TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • T.C. Ziraat Bankası & T.Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Sağlık Muhabirleri Derneği
 • PTT Yardım Sandığı Vakfı
 • İlbank Mensupları Derneği
 • ANKARA SANAYİ ODASI
 • Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (ABAYS)
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • İndirim Grupları

 • Yurt Dışı Türkler Derneği ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
 • Yargıtay Başkanlığı Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlığı
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 • Türkiye Haber İş Sendikası
 • TSK Çalışan ve Emeklileri
 • TMMOB Mimarlar Odası
 • Tigem
 • Tez- Koop İş Sendikası
 • TBMM Personeli ve Emeklileri Biriktirme, Dayanışma ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Tapu ve Kadastro Çalışanları
 • T.H.K Üniversitesi
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
 • SGK İl Müdürlüğü Çalışanları
 • SGK Başkanlığı Çalışanları
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Sayıştay Başkanlığı Çalışanları
 • Sağlık İş Sendikası
 • Sağlık Bakanlığı Müfettişleri
 • Petrol İş Sendikası
 • Öz Haber İş Sendikası
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Bağlı Olduğu Kuruluşlar
 • Noterler Birliği
 • MİTAŞ
 • Milli Piyango Genel Müdürlüğü Çalışanları
 • Meltem Koleji
 • Memur-Sen Konfederasyonu
 • Mehmet Akif İnan Vakfı
 • Mamak Belediyesi
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Koop İş Sendikası
 • Koç Ailem Group
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Geras Huzurevi Çalışanları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelleri)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Esat Polis Merkezi
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Enerji-İş Sendikası
 • Doktorlar
 • Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı (DİVAK)
 • Demiryolu İşçileri Sendikası
 • Danıştay Başkanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • Atel Teknoloji ve Savunma SAN.AŞ.
 • Ankaragücü S.K
 • Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
 • Ankara Eczane Teknisyenleri Derneği
 • Ak Parti İl Başkanlığı
 • Anayasa Mahkemesi
 • Hak-Sen
 • Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türk Kızılayı
 • TÜBİTAK
 • Toki
 • TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı
 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
 • T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
 • T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • RTÜK
 • Türkiye Rekabet Kurumu
 • Milli Eğitim Bakanlığı (İLKSAN)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Türk Metal Sendikası
 • Savisan-Savider
 • Sağlık Muhabirleri Derneği
 • Kamu-İş Sendikası
 • İlbank Mensupları Derneği
 • Ekonomi Muhabirleri Derneği
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
 • Ankara Hospital

  Özel Kurumlar

 • Adac
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik
 • Zurich Sigorta
 • Katılım Hayat ve Emeklilik
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • HDI Sigorta
 • NN Hayat
 • Unico Sigorta
 • ‌Magdeburger Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Halk Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • CGM
 • Axa Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Dernek-Vakıf-Oda-Banka

 • Fortis Bank Sandık
 • Türksat
 • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Personeli Yardımlaşma ve Ek Sosyal Güvenlik Vakfı
 • Türkiye Emekliler Derneği Sincan Şubesi
 • Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)
 • T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
 • Sosyal Güvenlik Sağlık Çalışanları Derneği
 • Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği
 • Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği
 • Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
 • Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER)
 • PTT Sağlık Yardım Sandığı
 • Kamu Denetçiliği Derneği
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
 • Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
 • Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
 • TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • Sağlık Muhabirleri Derneği
 • İlbank Mensupları Derneği
 • ANKARA SANAYİ ODASI
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (ABAYS)
 • Halk Bankası A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • İndirim Grupları

 • Yurt Dışı Türkler Derneği ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
 • Yargıtay Başkanlığı Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlığı
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 • Türkiye Haber İş Sendikası
 • TSK Çalışan ve Emeklileri
 • TMMOB Mimarlar Odası
 • Tigem
 • Tez- Koop İş Sendikası
 • TBMM Personeli ve Emeklileri Biriktirme, Dayanışma ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Tapu ve Kadastro Çalışanları
 • T.H.K Üniversitesi
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
 • T.C Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
 • SGK İl Müdürlüğü Çalışanları
 • SGK Başkanlığı Çalışanları
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Sayıştay Başkanlığı Çalışanları
 • Sağlık İş Sendikası
 • Sağlık Bakanlığı Müfettişleri
 • Petrol İş Sendikası
 • Öz Haber İş Sendikası
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Bağlı Olduğu Kuruluşlar
 • MİTAŞ
 • Milli Piyango Genel Müdürlüğü Çalışanları
 • Meltem Koleji
 • Mehmet Akif İnan Vakfı
 • Mamak Belediyesi
 • Koop İş Sendikası
 • Koç Ailem Group
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Geras Huzurevi Çalışanları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelleri)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Enerji-İş Sendikası
 • Doktorlar
 • Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı (DİVAK)
 • Demiryolu İşçileri Sendikası
 • Danıştay Başkanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • Atel Teknoloji ve Savunma SAN.AŞ.
 • Ankaragücü S.K
 • Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
 • Ankara Eczane Teknisyenleri Derneği
 • Anayasa Mahkemesi
 • Hak-Sen
 • Türk Telekom Vitta Kart
 • Latanya Hotel Ankara
 • Engelliler Federasyonu
 • BOTAŞ – Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
 • Belka
 • Anfa
 • Akdaş Döküm
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
 • Türkiye Tarım Kredi ve Kooperatifleri
 • Türkiye Petrolleri Ofisi
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türk Silahlı Kuvvetleri
 • Türk Kızılayı
 • TÜBİTAK
 • Toki
 • TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • T.C. Devlet Personel Başkanlığı
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı
 • T.C. Adalet Bakanlığı
 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
 • T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • RTÜK
 • Türkiye Rekabet Kurumu
 • Milli Eğitim Bakanlığı (İLKSAN)
 • Kamu Denetçiliği Kurumu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Ankara Bölge Sincan Adliyesi
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • Adalet Kart Baro Kart
 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
 • Türkiye Kamu-Sen ve Bağlı Olduğu Sendikalar
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Personeli Yardımlaşma ve Ek Sosyal Güvenlik Vakfı
 • Türkiye Emekliler Derneği Sincan Şubesi
 • Tes-İş Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
 • Sosyal Güvenlik Sağlık Çalışanları Derneği
 • Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği
 • Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği
 • Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER)
 • Öz Taşıma İş Sendikası
 • Öz Gıda-İş Sendikası
 • Ofis-Sen
 • HAK-İŞ Konfederasyonu ve Bağlı Sendikalar
 • Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları Derneği (ASPUD)
 • Türk Metal Sendikası
 • Savisan-Savider
 • Sağlık Muhabirleri Derneği
 • İlbank Mensupları Derneği
 • Ekonomi Muhabirleri Derneği
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
 • Lokman Hekim University Soğütözü Dental Hospital

  Demet Medical Center

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik
 • Zurich Sigorta
 • Katılım Hayat ve Emeklilik
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • HDI Sigorta
 • NN Hayat
 • Unico Sigorta
 • ‌Magdeburger Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Dernek-Vakıf-Oda-Banka

 • Fortis Bank Sandık
 • Türk Telekom Vakfı
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • ANKARA SANAYİ ODASI
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • İndirim Grupları

 • Yurt Dışı Türkler Derneği ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
 • Yargıtay Başkanlığı Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlığı
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 • Türkiye Haber İş Sendikası
 • TSK Çalışan ve Emeklileri
 • TMMOB Mimarlar Odası
 • Tigem
 • Tez- Koop İş Sendikası
 • TBMM Personeli ve Emeklileri Biriktirme, Dayanışma ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Tapu ve Kadastro Çalışanları
 • T.H.K Üniversitesi
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
 • SGK İl Müdürlüğü Çalışanları
 • SGK Başkanlığı Çalışanları
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Sayıştay Başkanlığı Çalışanları
 • Sağlık İş Sendikası
 • Sağlık Bakanlığı Müfettişleri
 • Petrol İş Sendikası
 • Öz Haber İş Sendikası
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Bağlı Olduğu Kuruluşlar
 • MİTAŞ
 • Milli Piyango Genel Müdürlüğü Çalışanları
 • Meltem Koleji
 • Mehmet Akif İnan Vakfı
 • Mamak Belediyesi
 • Koop İş Sendikası
 • Koç Ailem Group
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Geras Huzurevi Çalışanları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelleri)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Enerji-İş Sendikası
 • Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı (DİVAK)
 • Demiryolu İşçileri Sendikası
 • Danıştay Başkanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • Atel Teknoloji ve Savunma SAN.AŞ.
 • Ankaragücü S.K
 • Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
 • Ankara Eczane Teknisyenleri Derneği
 • Anayasa Mahkemesi
 • Hak-Sen
 • Etlik Hospital

  Özel Kurumlar

 • Adac
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik
 • Zurich Sigorta
 • Katılım Hayat ve Emeklilik
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • HDI Sigorta
 • NN Hayat
 • Unico Sigorta
 • ‌Magdeburger Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Halk Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • CGM
 • Axa Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Dernek-Vakıf-Oda-Banka

 • Fortis Bank Sandık
 • Türksat
 • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Personeli Yardımlaşma ve Ek Sosyal Güvenlik Vakfı
 • T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
 • Sosyal Güvenlik Sağlık Çalışanları Derneği
 • Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği
 • Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği
 • Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
 • Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER)
 • PTT Sağlık Yardım Sandığı
 • Kamu Denetçiliği Derneği
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
 • Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
 • Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
 • Sağlık Muhabirleri Derneği
 • İlbank Mensupları Derneği
 • Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (ABAYS)
 • Halk Bankası A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • İndirim Grupları

 • Yurt Dışı Türkler Derneği ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
 • Yargıtay Başkanlığı Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlığı
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 • Türkiye Haber İş Sendikası
 • TSK Çalışan ve Emeklileri
 • TMMOB Mimarlar Odası
 • Tigem
 • Tez- Koop İş Sendikası
 • TBMM Personeli ve Emeklileri Biriktirme, Dayanışma ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Tapu ve Kadastro Çalışanları
 • Talia Yaşar Bakdur İlköğretim Okulu Çalışanları
 • T.H.K Üniversitesi
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
 • SGK İl Müdürlüğü Çalışanları
 • SGK Başkanlığı Çalışanları
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Sayıştay Başkanlığı Çalışanları
 • Sağlık İş Sendikası
 • Sağlık Bakanlığı Müfettişleri
 • Petrol İş Sendikası
 • Öz Haber İş Sendikası
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Bağlı Olduğu Kuruluşlar
 • MİTAŞ
 • Milli Piyango Genel Müdürlüğü Çalışanları
 • Meltem Koleji
 • Mehmet Akif İnan Vakfı
 • Mamak Belediyesi
 • Koop İş Sendikası
 • Koç Ailem Group
 • Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı Çalışanları
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Geras Huzurevi Çalışanları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelleri)
 • Etlik Polis Karakolu Çalışanları
 • Etlik ASM Çalışanları
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Enerji-İş Sendikası
 • Doktorlar
 • Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı (DİVAK)
 • Demiryolu İşçileri Sendikası
 • Danıştay Başkanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
 • Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • Atel Teknoloji ve Savunma SAN.AŞ.
 • Ankaragücü S.K
 • Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
 • Ankara Eczane Teknisyenleri Derneği
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Anayasa Mahkemesi
 • Hak-Sen
 • Türk Telekom Vitta Kart
 • Latanya Hotel Ankara
 • Engelliler Federasyonu
 • BOTAŞ – Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
 • Belka
 • Anfa
 • Akdaş Döküm
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
 • Türkiye Tarım Kredi ve Kooperatifleri
 • Türkiye Petrolleri Ofisi
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türk Silahlı Kuvvetleri
 • Türk Kızılayı
 • TÜBİTAK
 • Toki
 • TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • T.C. Devlet Personel Başkanlığı
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı
 • T.C. Adalet Bakanlığı
 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
 • T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • RTÜK
 • Türkiye Rekabet Kurumu
 • Milli Eğitim Bakanlığı (İLKSAN)
 • Kamu Denetçiliği Kurumu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • Adalet Kart Baro Kart
 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
 • Türkiye Kamu-Sen ve Bağlı Olduğu Sendikalar
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Personeli Yardımlaşma ve Ek Sosyal Güvenlik Vakfı
 • Tes-İş Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası)
 • Sosyal Güvenlik Sağlık Çalışanları Derneği
 • Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği
 • Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği
 • Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER)
 • Öz Taşıma İş Sendikası
 • Öz Gıda-İş Sendikası
 • Ofis-Sen
 • HAK-İŞ Konfederasyonu ve Bağlı Sendikalar
 • Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları Derneği (ASPUD)
 • Türk Metal Sendikası
 • Savisan-Savider
 • Sağlık Muhabirleri Derneği
 • İlbank Mensupları Derneği
 • Ekonomi Muhabirleri Derneği
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
 • Van Hospital

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik
 • Zurich Sigorta
 • Katılım Hayat ve Emeklilik
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • HDI Sigorta
 • NN Hayat
 • Unico Sigorta
 • ‌Magdeburger Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Halk Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • CGM
 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Dernek-Vakıf-Oda-Banka

 • Fortis Bank Sandık
 • Türk Telekom Vakfı
 • Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (ABAYS)
 • İndirim Grupları

 • Anayasa Mahkemesi
 • Hak-Sen
 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Ptt Sağlık Yardım Sandığı
 • Hayat Hospital

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 • Cigna Sağlık ve Hayat Emeklilik
 • Zurich Sigorta
 • Katılım Hayat ve Emeklilik
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • HDI Sigorta
 • NN Hayat
 • Unico Sigorta
 • ‌Magdeburger Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Halk Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Ethica Sigorta
 • Ergo Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • CGM
 • Axa Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Acıbadem Sigorta
 • Dernek-Vakıf-Oda-Banka

 • Fortis Bank Sandık
 • Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
 • Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (ABAYS)
 • İndirim Grupları

 • Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Bağlı Olduğu Kuruluşlar
 • Anayasa Mahkemesi
 • Hak-Sen
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu
 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Ptt Sağlık Yardım Sandığı
 • Erbil Diagnosis and Imaging Center