Dr. Barıs Hanavdelogulları
Hayat Hospital

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Istanbul University Faculty of Medicine

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Private Mızrak Medical Clinic
Van Private Istanbul Hospital
Central Bank Institution Physician
Academy Medical Center
Akdamar Hospital

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Van-Hakkari Tabip Odası