Dr. Emmanuel Awambeng Mongu
Etlik Hospital

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(2008-2014) Hacettepe University faculty of Medicine

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Private Sanatorium Medical Center

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Ankara Tabip Odası