Specialist Dr. İrade Musagil
Ankara Hospital

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Kyrgyz State Medical Academy
(-) Gazi University Obstetrics and Gynecology

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Gazi University, Department of Obstetrics and Gynecology
H.Şıvgın Çubuk Devlet Hospital, Gynecology and Obstetrics

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Ankara Tabip Odası
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)