Specialist Dr. Oya Yakut
Demet Medical Center

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Selcuk University faculty of Medicine

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Ankara Training and Research Hospital
Atatürk Training and Research Hospital
Etlik İhtisas Hospital
Lokman Hekim Etlik Hospital
Lokman Hekim Demet Medical Center