Uzm. Dr. Seda Akyol
Ankara Hospital
Etlik Hospital
Radyoloji