Hôpital Lokman Hekim Akay

Di̇l Bağı

Di̇l Bağı (Anki̇loglossi̇) Nedi̇r?

Halk arasında dil bağı olarak bilinen bu yapı; dilin altı ile ağız tabanı arasındaki bir bağ şeklindeki dokudur. Hamileliğin erken safhalarında dil ağız tabanına yapışıktır ve bebek geliştikçe dil ağız tabanından ayrılarak olması gereken şeklini alır.Bu ayrılma esnasında oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta dilin alt bölgesinde bağ şeklinde bir yapı kalabilir. Bu bağ yapısı ince zar şeklinde veya daha kalın ve kısa da olabilir.

Dil bağı yenidoğan bebeklerde çoğunlukla ince bir zar görünümündedir. Bebek büyüdükçe zar yapısını kaybederek doku kalınlaşır. Yenidoğanın ilk Çocuk Cerrahisi muayenesinde bu durum kolaylıkta saptanabilmektedir.

Di̇l Bağı Kendi̇li̇ği̇nden Düzeli̇r Mi̇?

Dil bağı kendiğinden düzelen bir durum değildir. Eğer aile herhangi bir yaşta bu durumdan şüphelenirse yine Çocuk Cerrahisi uzmanına başvurması önerilmektedir.

Di̇l Bağı Operasyonu Neden Yapılır?
  • Dil bağı dilin hareketlerinde kısıtlılığa neden olabilmektedir. Bu durum yenidoğan döneminde; dilin meme başını yeterli kavrayamaması nedeniyle emmede zorluk, emmenin yeterince iyi olmaması, daha ciddi dil bağlarında ise bebeğin anneyi doğru teknikte emzirememesi nedeniyle annede geçmeyen meme başı yaralarına, yetersiz beslenmeye bağlı kilo kayıplarına kadar varan bir durum oluşturabilmektedir.

  • Bebek büyüyüp konuşma yaşına geldiğinde ise ''r,s,t,z,l,d'' gibi harfleri söylemekte zorluk çekebilir.

  • Dilin ayrıca ağız içini temizleme görevi de vardır ve hareket kısıtlılığı nedeniyle bu görevini yerine getiremediğinden ağız içi hijyen bozulması, diş çürükleri, ağız kokusu olabilmektedir.

  • Bazı çocuklarda dil bağı dilin ucunu çatallı gösterecek boyutta olabilmektedir. Oyun çağı çocuklarda sosyalleşme sorunlarına ve psikolojik problemlere neden olabilmektedir.

Di̇l Bağı Nasıl Tespi̇t Edi̇li̇r?

Yenidoğan dönenimde yaptırılıcak olan ilk Çocuk Cerrahisi muayenesinde kolaylıkla saptanabilir. Daha sonraki yaşlarda ise ailenin şüphesi var ise yine Çocuk Cerrahisi uzmanına muayene ettirilmesiyle saptanır. Saptandığında ise bu dil bağının ortadan kaldırılması için plan yapılmalıdır.

Di̇l Bağı Operasyonu Nasıl Bi̇r İşlemdi̇r?
  • Dil bağı yenidoğan döneminde çoğunlukla zar yapısında olmasından dolayı çoğunlukla poliklinik şartlarında müdahale edilebilmektedir. Müdahale sonrası emiyorsa anne emzirtilir, eğer öncesinde de annesini emmiyorsa biberon verilerek emme sağlanır. Emme işlemi sonrasında kanama kontrolü yapılır.

  • Çok nadir olarak dil bağı çok kalın ve kısadır. Bu durumda ise hastanın en uygun ve en sağlıklı olduğu bir güne operasyon randevusu verilir.Bu işlem ameliyathane şartlarında genel anestezi(maske ile sedasyon şeklinde) altında gerçekleştirilir.Bunun nedeni ise kısa ve kalın olan bağın ortadan kaldırılması esnasında kanama kontrolü içindir.Bu durumda gerekli görüldüğü zaman dikiş konulabilmektedir. İşlem 5-10 dakikalık bir işlemdir.

Op. Dr. Atike Atasoy

Çocuk Cerrahisi

Whatsapp E-Rendez-Vous Santé