Akay Hastanesi

Hasta Ziyaretçi Rehberi

Ziyaretçilere İlişkin Uygulamalar


1. Hasta ziyaretçileri resepsiyon görevlileri tarafından karşılanır. 2. Resepsiyon görevlileri, ziyaret edilecek olan hastanın ad, soyad bilgilerini alarak HBYS’den hangi servis ve odada kaldığını öğrenir ve ziyaretçiye bilgi verir. 3. Ziyaret saatleri: Ziyaretçilere İlişkin Uygulamalar 4. Tıbbi bakımdan hastanın ziyaretinin yasaklanmasını ve tecrit edilmesini gerektiren durumlarda doktorun önerisine göre hareket edilir. 5. Ziyaretlerin kısa süreli olması sağlanır. 6. Hastalarımızın sağlık durumları ve rahatları göz önünde bulundurularak aynı anda iki kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmez. 7. Kalabalık ziyaretçi gruplarına müdahale edilerek, hastanın etkilenmeyeceği şekilde ziyareti sağlanır. 8. Enfeksiyon riski sebebiyle 7 yaş altındaki çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmez. 9. Ziyaretçiler muayene ya da işlem sırasında odadan çıkarak hastanın mahremiyetine saygı duymalıdırlar. 10. Ziyaretçilerin hastane dahilinde sigara içmelerine izin verilmez. 11. Canlı çiçekler enfeksiyon taşıma risklerinden dolayı hasta odalarına kabul edilmemektedir. Ancak hastalarımız adına gelen çiçekler resepsiyonda resepsiyon görevlileri tarafından çiçek kartı düzenlenerek teslim alınır. Gün içerisinde çiçek kartı hasta ya da hasta yakınına iletilir. Taburcu işlemleri sonrasında hasta ya da hasta yakını çiçeklerini çiçek kartını ibraz ederek resepsiyondan teslim alabilirler. 12. Hastanemize dışarıdan yiyecek ve içecek kabul edilmemektedir. Ziyaretçilerimiz yiyecek ve içecek ihtiyaçları için kafeteryadan yararlanabilirler. 13. Kattan yoğun bakıma alınan hastaların odalarının refakatçi ve ziyaretçileri tarafından kullanılmaması sağlanır.

Refakatçilere İlişkin Uygulamalar


Refakatçilere İlişkin Uygulamalar 1. Hastanemizde hasta odaları iki kişilik ve tek kişilik odalar şeklinde düzenlenmiştir. Odalarımızda refakatçi koltuğu mevcut olup hastalarımız ile birlikte bir refakatçileri kalabilir. 2. Servislerde refakatçi olarak odada hasta ile beraber yalnızca bir kişi kalabilir. 3. Yoğun bakımlarda refakatçi uygulaması yoktur. 4. Zorunlu haller dışında 18 yaşının altındaki hasta yakınları refakatçi olarak kabul edilmez. 5. Refakatçi değişikliğinin servis sorumlu hemşiresine bildirilmesi gerekmektedir. 6. Refakatçiler ilgili birimin doktorlarının direktifleri içerisinde kendilerine izin verilen ölçülerde hastalara bakmakla ve kurumumuz disiplinine uymakla yükümlüdür. 7. Refakatçilerimizin mümkün olduğunca az eşya getirmeleri ve getirmiş oldukları eşyaları odalarda kendilerine gösterilen dolaplara yerleştirmeleri gerekmektedir. 8. Refakatçilerimizin hasta yataklarına oturmaları ve yatmaları yasaktır. 9. Refakatçilerin kendi hastalarının bulunduğu oda dışındaki odalara girmemeleri gerekmektedir. 10. Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. 11. Hasta ve hasta yakınları tarafından hasta odalarında yiyecek, içecek vb. gıda ürünlerinin bulundurulmasına vektör kontrolü gereği kesinlikle izin verilmemektedir. 12. Refakatçiler için hastane kafeteryasından katlara yiyecek ve içecek servisi yapılabilecektir. 13. Refakatçiler refakatçi kartı ile hastane yemeğinden yararlanabilirler. 14. Refakatçilerin hastane içinde ve hastane çevresindeki dumansız hava sahası alanlarında sigara içmelerine izin verilmez. 15. Refakatçiler, bu ana kurallar dışında her servisin hastaların durumlarına göre oluşturacakları özel refakatçi politikalarına uymakla yükümlüdürler.

Hasta Hakları


Hi̇zmetten Genel Olarak Faydalanma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet alma hakkınız vardır.
Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Bi̇lgi̇ İsteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı istemeye hakkınız vardır.
Mahremi̇yet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.
Reddetme Durdurma Ve Rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.
Sağlık Kuruluşu Ve Personeli̇ Seçme Ve Deği̇şti̇rme
İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek-vermekte olan tabiplerin vediğer sağlık çalışanın kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye hakkınız vardır.
Güvenli̇k
Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkınız vardır.
Di̇ni̇ Veci̇beleri̇ni̇ Yeri̇ne Geti̇rebi̇lme
Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.
İnsani̇ Değerlere Saygı Gösteri̇lmesi̇
Saygınlık görme ve rahatlık; Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
Zi̇yaret Ve Refakatçi̇ Bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin kuralları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde, refakatçi bulundurmaya hakkınız vardır.
Müracaat, Şi̇kayet Ve Dava Hakkı
Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkınız vardır
Whatsapp Online Randevu