Çocuk Gelişimi

ÇOCUK GELİŞİM POLİKLİNİĞİ

Çocuk Gelişim Uzmanı, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan ve hastanede yatan çocukların doğumdan ergenliğin sonuna kadar zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirirken  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunar.

Doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar çocukların; tüm gelişim alanlarını gelişimsel, psikometrik, eğitsel ölçeklerle ve informal yöntemleri kullanarak değerlendirir.

Çocuğun gelişimsel hedeflerini planlar, değerlendirme sonucuna göre gelişim gecikmesi, riskli bebek/çocuk ve sağlam çocuk kapsamında izlenen çocuklar ve aileleri için uygun gelişimsel, davranışsal, eğitsel hedefler oluşturur. Bu hedefler doğrultusunda çocuğun gereksinimlerine yönelik gelişim destek programlarını hazırlar, uygular, değerlendirir ve izlemini sağlar.

Gelişim geriliği belirlenmiş çocuklara “erken müdahale programı” başlatır. Gelişimsel değerlendirme sonucunda “gelişim geriliği” saptanmış çocuklara gelişim becerileri, uyku, yeme davranışı, ev ortamı ve iletişim becerilerini içeren ayrıntılı bir “erken müdahale programı” hazırlar, programı yürütür ya da yürütülme aşamalarını kontrol eder.

Üstün ve özel yetenekli olan; öğrenme güçlüğü olan; zihinsel yetersizliği; dil ve konuşma, görme, işitme, ortopedik, nörolojik, genetik, psikiyatrik, metabolik hastalığı; dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu; duygusal ve davranış bozukluğu olan çocukların ve ailelerin gereksinimlerine yönelik gelişim destek programlarını hazırlar, uygular, değerlendirir, rapor hazırlar ve izler. 

Ailelerinin ve çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını formal ve informal değerlendirme araçları ile belirler. Gelişimsel açıdan uygun destek programları önerir, hazırlar ve uygular, izlemini yapar. 

Çalışma Alanları

 • Gelişimsel Değerlendirme, Takip Ve İzlem
 • Okula Uyum Süreci
 • Okula Hazıroluş Süreçleri
 • Kreş / Anaokulu Danışmanlığı
 • Tuvalet Alışkanlığı
 • Memeden / Biberondan Kesme
 • Enürezis Ve Enkoprezis (Alt Islatma / Kaka Kaçırma)
 • Çocuklarda Davranış Problemleri
 • Çocukluk Çağı Mastürbasyonu
 • Ekran Bağımlılığı, Ekran Kullanımı ve Dijital Oyun Bağımlılığı
 • Geç Konuşma
 • Aile İçi İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Çocuklara Sınır Koyma
 • Anne Baba Tutumları
 • Çocuklara Sınır Koyma
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite