İK Süreçleri

İK SüreçleriSEÇME YERLEŞTİRME

Lokman Hekim Ailesi olarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek amacıyla seçme yerleştirme sürecinin kurum geleceğimize ve kurumsal başarımıza stratejik anlamda doğrudan etki eden bir süreç olduğuna inanmaktayız.
Bu anlamda, nitelikli işgücünün kurumumuza kazandırılması amacıyla seçme ve yerleştirme sürecinde aday havuzumuzda müracaatı bulunan tüm adayların başvuruları titizlikle incelenmekte, adaylar bilgi, beceri ve yeteneklerinin uygun olduğu pozisyonlar için değerlendirmeye alınmaktadır.
Özgeçmiş taramasında ihtiyaç duyulan pozisyon için belirlenen niteliklere haiz adaylar ön görüşmeye davet edilerek işe alım sürecimiz başlatılmış olur. Ön görüşmede adaylara pozisyon gereğine göre beceri sınavları, kişilik envanterleri ve yetkinlik testleri uygulanabilmektedir.
Ön görüşme sonunda pozisyon için olumlu değerlendirilen adaylar mülakata davet edilir. Yetkinlik bazlı gerçekleştirilen mülakatta kurumumuzun odaklandığı iki stratejik nokta;
- Aday yetkinliklerinin işe uygunluğu,
- Adayın kurum kültürümüze uygunluğudur.
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde süreci olumlu sonuçlanan ve onaylanan adayımıza kurumumuzca iş teklifi yapılarak işe alım sürecimiz tamamlanmış olur.
Ayrıca, işe alım sürecimizde şirketimizi tercih ederek başvuruda bulunan ve görüşmeye/mülakatlara katılan değerli adaylarımıza, sonuçlanan her bir pozisyonla ilgili olarak elektronik posta ve gerekli durumlarda telefon ile bilgi verilmektedir.

Eğitim ve Geliştirme

Kurumumuz için eğitim süreçleri stratejik öneme sahiptir.
Kurumumuzda çalışanlarımız 4 farklı koldan eğitim almaya devam ederler.
- Uyum Eğitimleri
- Mesleki Gelişim Eğitimleri
- Dış kaynaklı Seminer/Kongre ve eğitimler

Uyum Eğitimleri

İşe alım sürecini başarıyla tamamlayarak Lokman Hekim Ailesindeki görevlerine başlayan çalışanların, işe kolayca uyum sağlamaları için ilk iş günlerinden başlamak üzere kurum kültürümüzü, mesleki ve kurumsal değerlerimizi kavrayabilmesi ve işe adaptasyonlarının sağlanması adına,iki ay boyunca süren eğitim sürecidir. Bu süreçte her yeni çalışanımıza, genel uyum eğitimleri yanında bölüm uyum eğitimleri düzenlenir.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Her birimimizde belirli aralıklarla çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları tespit edilir ve bu doğrultuda çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine yönelik eğitim planları hazırlanır. Gerek planlanan eğitimler doğrultusunda, gerekse acil oluşan ihtiyaçlara binaen yıl boyu tüm çalışanlarımız için mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilir, eğitim etkinlikleri ve geri bildirimleri değerlendirilir.

Dış Kaynaklı Seminer/ Kongre Ve Eğitimler

Tüm doktorlarımız ve çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlayacak seminerler, kongreler ve sertifika programlarına çalışanlarımızın katılımı sağlanır.

Staj Programı

Üniversite, MYO veya Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen Staj Programı kapsamında, gerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalarına yansıtmak, gerekse potansiyeli yüksek kişilerin tespit edilerek istihdam kaynaklarının zenginleşmesi amaçlanmıştır.
Staj dönemleri “işletmelerde beceri eğitimi (uzun dönem)” ve “yaz stajı” olarak ikiye ayrılmaktadır. İşletmelerde beceri eğitimi eylül-haziran; yaz stajı ise haziran-eylül ayları arasındadır. Staj programına dâhil olabilmek için öğrencinin zorunlu stajının olması temel şartı oluşturur. İnsan Kaynakları Yönetmenliğimizce staj görüşmeleri sonucu stajı onaylanan öğrenciler gerekli belgeleri ve şartları sağlayarak belirlenen dönemlerde stajlarına başlar.
İşletmelerde beceri eğitimi (uzun dönem) programında alınacak öğrenciler Temmuz ayında, yaz stajı yapmak isteyen öğrencileri ise nisan ayında başvuru formunu doldurarak staj başvurusu yapabilirler.

Performans Ve Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımıza beklentilerimizi açık ve net olarak tanımlar, beklentilerimizin gerçekleşmesi hususunda çalışanlarımıza rota çizer ve yön gösteririz.
Başarı gösteren her çalışanımız için üst kademelere kadar tüm yükselme süreçleri açıktır. Bu süreçleri eğitim ve iş başında kazanılan deneyimler ile destekler ve güçlendiririz. Boş olan kadrolar için içimizden uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımızın değerlendirilmesine öncelik veririz.

Ücret Yönetimi Ve Sosyal İmkanlar

Kurumumuzun yetkinlikler, hizmet verilecek görev tanımı ve alacağı sorumluluk düzeyi gibi kriterleri harmanlayarak oluşturduğu bir ücret skalası mevcuttur. Ailemize katılacak her bir bireyin ücreti, bu skala baz alınarak hesaplanır ve iş teklifi esnasında ilgili adayımıza bildirilir.
Kurumumuzda yılda iki kez ücret artış uygulaması bulunmaktadır.
Ayrıca bireysel ve kurumsal performansa göre, performans ve prim sistemimiz belirli görev tanımlarımız için mevcuttur.
Kurumumuz çalışanları kendilerini ve ailelerini kapsayan kurum hizmetlerimizden ücretsiz / indirimli faydalanabilmektedir.
Tüm çalışanlarımıza kurumumuzda öğle / akşam yemeği ve gece kahvaltısı imkânı sunulmaktadır.
Şehir dışından ailemize katılan bayan çalışanlarımıza lojman imkânı sunulmakta, ayrıca akşam mesaisinden çıkan çalışanlarımıza bazı lokasyonlarda, gece mesaisinden çıkan çalışanlarımıza tüm lokasyonlarımızda servis imkânı sağlanmaktadır.

Kulüp ve Sosyal Aktivite Faaliyetleri;

Büyük ve geniş bir aile olduğumuz göz önüne alınarak, çeşitli şubelerimizde görev yapan çalışanlarımızın birbiri ile kaynaşması, Lokman Hekim kültür ve değerlerinin çalışanlarımız arasında yaygınlaştırılması, çalışanlarımızın motivasyon düzeylerinin arttırılması ve kurumun en değerli varlığını oluşturduklarının üst yönetim tarafından bilindiğinin ve önemsendiğinin bir göstergesi olarak motivasyon aktiviteleri, kulüp çalışmaları yürütülür.
Lokman Hekim Spor Kulübü,masrafları kurum tarafından karşılanan futbol ve bowling turnuvaları düzenlerken;Sanat Kulübü çalışan ve yakınlarına, ücretsiz, fotoğrafçılık veya gitar kursları düzenlemektedir. Bunların yanında, çalışanlarımızın ve ailelerinin katılacağı piknik ve gezi turları başta olmak gelebilecek öneriler kapsamında çeşitli sosyal etkinlikler planlanmaktadır.

Whatsapp Online Randevu