İnsan Kaynakları

Lokman Hekim Hastaneleri İnsan Kaynakları Yönetmenliği olarak; çalışanlarımızı ailemizin en önemli kaynağı görmekten öte, tüm kaynakları yöneten asıl varlığımız olarak kabul ederiz. Şirketimizi 2023 hedeflerine ancak çalışanlarımız ile birlikte taşıyabileceğimize inanarak insan kaynakları politikamızı bu yönde geliştirmeye çalışıyoruz. İnsan Kaynakları Yönetmenliği, kurum hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programlarını yürütür.

İnsan Kaynakları
Lokman Hekim Hastanesi’nin insan kaynakları politikasının amacı, Lokman Hekim ruhunu içinde hisseden, motivasyonu, özgüveni, iş tatmini ve performansı yüksek; mutlu çalışanları ile kurumu geleceğe taşımaktır. İnsan kaynakları politikalarımız, takım çalışmasını, öneri ve katılımı, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin ve mutlu olduğu, sadakatle bağlandıkları bir aile ortamı yaratmak ve bunu sürekli kılmak anlayışı üzerine kurulmuştur.
Misyonumuz: Sadece sağlık sektöründe değil, hizmet sektöründe de etkin insan kaynakları uygulamaları ile kaliteli, yüksek motivasyonlu, kuruma bağlı çalışanlara sahip olmak.
Vizyonumuz: Kişisel misyon ve vizyon sahibi, iyi eğitimli, sektörün ve mesleğinin ciddiyetinin bilincinde olan kaliteli bireylerin çalışmak için ilk tercih ettikleri hastane olmak.
İnsan Kaynaklarında Kalite Politikalarımız:
• Nitelikli personel seçimi,
• Etkin eğitim programları ile önce çalışanların gelişimini sağlayarak kurumsal gelişim sağlamak,
• Çalışanlarımızın insani değerlerine saygı,
• Gelişerek değişimde ortak kültür oluşturma,
• Sosyal etkinliklerle aidiyet, birlik ve beraberlik sağlama,
• Kişisel uygulamalarda gizlilik, genel uygulamalarda açıklık, dürüstlük,
• Önce ben değil biz olarak düşünebilme,
• Özverili, disiplinli, dürüst ve güvenilir iletişim sağlama.
Açık Pozisyonlar
Whatsapp Online Randevu