Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimize ait özel durum açıklamaları için TIKLAYINIZ.


Haberler

Sağlık sektöründe ülkemizde 700 kamu hastanesi yaklaşık 550 özel hastane faaliyet göstermektedir. Toplumumuzun her geçen gün sağlık konusunda bilinçlenmesiyle birlikte kaliteli sağlık hizmet sunumunun önemi de artmıştır.


Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mustafa Sarıoğlu şirketimiz hakkındaki gelişmeleri ve beklentileri basın grubuna aktardı.

Sayın Sarıoğlu, Şirketimizin bu yıl önceki yıllara kıyasla daha iyi kâr elde edileceğini vurgulayarak konuşmasına şu sözlerle devam etti.

Sağlık sektöründe ülkemizde 700 kamu hastanesi yaklaşık 550 özel hastane faaliyet göstermektedir. Toplumumuzun her geçen gün sağlık konusunda bilinçlenmesiyle birlikte kaliteli sağlık hizmet sunumunun önemi de artmıştır. Sektörde hastane sayısının hızlı artışı nedeniyle Sağlık Bakanlığı 2008 yılından bu yana yeni ruhsat vermeyi durdurmuştur. Bu durum küçük ölçekli özel hastanelerin sektörden çekilmelerine, büyük ölçekli hastanelerin ise konsolidasyona yönelmesine veya farklı sektörlerde faaliyet göstererek grup şirketi olma eğilimlerini artırmıştır. Özel hastanelerin gelirlerinin büyük kısmını, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenen ücret tarifesi üzerinden SGK’ dan alınan ödemeler ve SGK ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde hastaların ödediği hasta fark ücretleri oluşturmaktadır. 2008 yılından bu yana SUT tebliği ücret tarifesinde belirgin bir değişiklik olmamıştır. Hasta fark ücretlerine getirilen sınırlamalar da sektörün gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Biz Lokman Hekim ailesi olarak 19 yıldır sağlık sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Sektördeki gelişmeler doğrultusunda konsolidasyon sürecini tercih eden Sağlık Gruplarından biriyiz. Sağlık sektöründe yılda yaklaşık 800 bin hastaya hizmet sunmaktayız. Şirketimiz ana faaliyet konusu olan sağlık sektöründe yurtiçinde 4 hastane yurtdışında 1 tanı merkezi ile faaliyetlerine devam ederken ayrıca inşaat ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Halka açıldığımız 2011 yılından bugüne kadar kar etmiş ve kar dağıtım politikası gereğince her yıl bu karı ortaklarıyla paylaşmıştır, bundan sonraki süreçte de finansal planlamalarımız dikkate alınmak şartıyla kar dağıtımı konusunda aynı politikanın sürdürülmesi planlanmaktadır. Halka arzdan sonraki büyüme hedeflerimize katma değer üretmek maksadıyla Lokman Hekim Van Sağlık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Lokman Hekim Van ve Lokman Hekim Hayat Hastaneleri için yaptığımız yatırımlarla yatak kapasitelerini %50 oranında artırmayı başarmış durumdayız. Yaptığımız yatırımlar neticesinde TOBB, öncülüğünde TEPAV ve AllWorld Network işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için başlatılan bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye 100 yarışmasında Lokman Hekim Van Sağlık A.Ş. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 4.şirketi olarak ödüllendirilmiş durumdadır. İçinde bulunduğumuz 2015 yılı içerisinde de hastanelerimize modernizasyon, teknoloji ve kapasite artımına yönelik yatırımlarımız devam ederken, maliyetlerin minimum seviyeye çekilmesine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Yenilenen teknolojiyi yakından takip ederek hizmet kalitesini artırma ilkemiz doğrultusunda her yıl yaklaşık olarak 5 ila 7 milyon TL yatırım yapmaktayız. Stratejik hedeflerimiz arasında yer alan üniversite hastanesi projemizi Sevgi Vakfı ile yaptığımız işbirliğiyle hayata geçirme aşamasındayız. Üniversite projemizle hastanelerimizde uygun maliyet ve nitelikli iş gücüyle birlikte sektörde daha rekabetçi politikalar üretmemize faydası olacağını düşünmekteyiz. Sağlık turizmine verdiğimiz önemle sağlık turizmi gelirlerinin ciromuz içerisindeki payını %5 e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Irak ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışında sağlık temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Sağlık sektöründe ilk yurtdışı yatırımımız olan Erbil Tanı Merkezimizin işletilmesi hususunda yerel sağlık işletmecileri ve çalışanları ile daha yakın bir işbirliğine gidilmiştir. Yapılan bu işbirliği neticesinde verimlilik ve karlılık yönünde önemli adımlar atılmıştır. Evde sağlık ve bakım hizmetlerinde akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. 2015 yılı içerisinde kamusal satışlarımız hedeflerimize paralel seyretmiştir. Turkcell ile kronik hastalıkların uzaktan takibi projesinde birlikte yer alarak ürün yelpazemizi genişletmekteyiz. 2016 yılında da evde sağlık ve bakım hizmetlerimizi yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecektir. Esas faaliyetimiz olan sağlık sektörünün yanında inşaat ve hayvancılık sektörlerinde de faaliyetlerimiz bulunmaktadır. İnşaat sektöründe Ankara’nın yükselen değeri Bağlıca da Bağyaka konut projemiz bu yıl sonu itibariyle tamamlanmıştır. Hayvancılık sektöründe sürü gençleştirme, kapasite artırımı ve kaba yem üretimi ile verimlilik, karlılık artırıcı çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarla atıl kaynaklar değerlendirilerek, başka bir ifadeyle verimsiz canlı varlıkların satılması yoluyla kaynak oluşturularak kârın artırılmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarını 2016 yılında göreceğimiz düşüncesindeyiz. Finansal açıdan değerlendirdiğimizde; Şirketimizin 2015 yılı konsolide cirosunun önceki yıla göre %11,5 artarak 139,5 Milyon TL olmasını, Satışların Maliyetinin ise önceki yıla göre %2,7 düşeceğini, buna bağlı olarak Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Karımızın %27 artarak 16.5 Milyon TL, Dönem Karının %280 artarak 7,7 Milyon TL olmasını, kar dağılımında ise ana ortaklığımıza düşen kısmın 5 Milyon TL olacağını öngörmekteyiz. Lokman Hekim ailesi olarak hisse senetleri BİST te işlem gören tek sağlık kuruluşu olmanın ayrıcalığıyla, sürdürülebilir büyüme, verimlilik artışı ve optimum maliyetler ile sürekli fayda sağlayan, paydaşları için daima geleceğe yatırım yapılabilen bir şirket olmak hedefi ile çalışmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu projeler büyümemizin yükselen ivmeyle devam ettiğinin göstergesidir. 2015 ve daha sonraki yıllarda planlı ve uyumlu bir şekilde üretimde katma değer sağlayacak her türlü faktörü kullanıp, kabul edilebilir riskleri göze alarak, çalışanlarımızla Grubumuzu ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Uzm.Dr. Mustafa SARIOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp Online Randevu