Dr. Emmanuel Awambeng Mongu
Больница «Локман Хеким Этлик»

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(2008-2014) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Özel Sanatoryum Tıp Merkezi

Üyelik Bilgisi

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
Ankara Tabip Odası