Op. Dr. İbrahim Öğün
Больница «Локман Хеким Этлик»

Öğrenim Bilgisi

Mezun Olduğu Okul ve Tarihi Alan
(-) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim Bilgisi

Deneyim Yeri Deneyim Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademesi