Uzm. Dr. Kemal Yandakçı
Университетская больница Локман Хеким Анкара

Обучающая информация

Учебное заведение и дата окончания Специальность
(1985-) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Опыти знания

Место работы Годы работы

Информация о членстве

Üyelik Kurumu Üyelik Yılı
13.Türk Kolorektal Cerrahi Derneği
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ( ESPEN )
International Society of Unıversity Colon and Rectal Surgeon
• International Hepato Pancreato Bılıary Assocıation 1998
Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği
Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
Klinik Enteral Parenteral Beslenme Derneği ( KEPAN )
Endokrin Cerrahide Diyalog Derneği
Travma Derneği
Meme Hastalıkları Derneği
Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği
2.Ankara Cerrahi Derneği ( ACD )
Türk Cerrahi Derneği ( TCD )