Нефрология/Диализ

Nefroloji bilim dalı, iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dal uzmanlık alanıdır. Aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı da olan nefroloji uzmanları daha çok böbrek yetmezliği, hipertansiyon, elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi) bozuklukları ve idrar anormalliklerinin (idrarda kan bulunması, idrarda protein/albumin bulunması gibi) nedenlerinin araştırılması, tedavi olanaklarının belirlenmesi ve böbrek fonksiyonlarının korunması ve takibi konularında rol alırlar.

Nefroloji bölümümüzde; böbrek hastalıklarının tanısının konması, önleyici tedbirlerin alınması ve tedavi edilmesi konularında hizmet veriyoruz.

Bölümümüzde hangi hastalıkların tanı ve tedavisini yapıyoruz?
  • İdrar bozuklukları (idrarda kan veya protein bulunması)
  • Hipertansiyon
  • Akut ve kronik böbrek yetmezliği
  • Akut hemodiyaliz uygulamaları
  • Böbrek biyopsisi
  • Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastaları ile böbrek nakilli hastaların takip ve tedavileri

Name Surname:

Phone Number:

Email:

Subject:

Hospital:

Message: