İnsan Kaynakları Sistemimiz

 İşe Alım ve Yerleştirme

Lokman Hekim Ailesi olarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek amacıyla seçme yerleştirme sürecinin kurum geleceğimize ve kurumsal başarımıza stratejik anlamda doğrudan etki eden bir süreç olduğuna inanmaktayız.

Özgeçmiş taramasında ihtiyaç duyulan pozisyon için belirlenen niteliklere haiz adaylar ön görüşmeye davet edilerek işe alım sürecimiz başlatılmış olur. Ön görüşmede adaylara pozisyon gereğine göre mesleki bilgi sınavları ve kişilik envanterleri uygulanabilmektedir. Ön görüşme sonunda pozisyon için olumlu değerlendirilen adaylar mülakata davet edilir. Yetkinlik bazlı gerçekleştirilen mülakatta kurumumuzun odaklandığı iki stratejik nokta;

- Aday yetkinliklerinin işe uygunluğu,

- Adayın kurum kültürümüze uygunluğudur.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde süreci olumlu sonuçlanan ve onaylanan adayımıza kurumumuzca iş teklifi yapılarak işe alım sürecimiz tamamlanmış olur.

Ayrıca, işe alım sürecimizde şirketimizi tercih ederek başvuruda bulunan ve görüşmeye/mülakatlara katılan değerli adaylarımıza, sonuçlanan her bir pozisyonla ilgili olarak elektronik posta ve gerekli durumlarda telefon ile bilgi verilmektedir. Açık pozisyonlar için tıklayınız.

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Kurumumuzun yetkinlikler, hizmet verilecek görev tanımı ve alacağı sorumluluk düzeyi gibi kriterleri harmanlayarak oluşturduğu bir ücret skalası mevcuttur. Ailemize katılacak her bir bireyin ücreti, bu skala baz alınarak hesaplanır ve iş teklifi esnasında ilgili adayımıza bildirilir.Kurumumuzda yılda bir kez ücret artış uygulaması bulunmaktadır.Ayrıca bireysel ve kurumsal performansa göre, performans ve prim sistemimiz belirli görev tanımlarımız için mevcuttur.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımıza beklentilerimizi açık ve net olarak tanımlar, beklentilerimizin gerçekleşmesi hususunda çalışanlarımıza rota çizer ve yön gösteririz.

Başarı gösteren her çalışanımız için üst kademelere kadar tüm yükselme süreçleri açıktır. Bu süreçleri eğitim ve iş başında kazanılan deneyimler ile destekler ve güçlendiririz. Boş olan kadrolar için içimizden uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımızın değerlendirilmesine öncelik veririz.

Eğitim ve Geliştirme

Kurumumuz için eğitim süreçleri stratejik öneme sahiptir. Bu sebeple İnsan Kaynakları birimimizde bir eğitim birimimiz, bu birimin başında ise bir “İletişim Uzmanı” bulunmaktadır.

Kurumumuzda çalışanlarımız 4 farklı koldan eğitim almaya devam ederler.

- Uyum Eğitimleri: İşe alım sürecini başarıyla tamamlayarak Lokman Hekim Ailesindeki görevlerine başlayan çalışanların, işe kolayca uyum sağlamaları için ilk iş günlerinden başlamak üzere kurum kültürümüzü, mesleki ve kurumsal değerlerimizi kavrayabilmesi ve işe adaptasyonlarının sağlanması adına,iki ay boyunca süren eğitim sürecidir. Bu süreçte her yeni çalışanımıza, genel uyum eğitimleri yanında bölüm uyum eğitimleri düzenlenir.

- Mesleki Gelişim Eğitimleri: Her birimimizde belirli aralıklarla çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları tespit edilir ve bu doğrultuda çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine yönelik eğitim planları hazırlanır. Gerek planlanan eğitimler doğrultusunda, gerekse acil oluşan ihtiyaçlara binaen yıl boyu tüm çalışanlarımız için mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilir, eğitim etkinlikleri ve geri bildirimleri değerlendirilir.

- Dış kaynaklı Seminer/ Kongre ve eğitimler: Tüm doktorlarımız ve çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlayacak seminerler, kongreler ve sertifika programlarına çalışanlarımızın katılımı sağlanır.

Whatsapp Запись к врачу