Stratejik Hedefler

  • Anadolu’da dağınık olan sağlık yatırımlarını LOKMAN HEKİM markası altında toplayıp büyütmek,
  • Hastanelerimizde Üniversite afiliasyonu yaparak hizmet kalitemizi artırmak,
  • Sağlık turizmi gelirlerinin ciro içerisindeki payını artırmak,
  • Evde bakım ve sağlık hizmetleri gelirlerinin ciro içerisindeki payını artırmak,
  • Stratejik yatırımlar veya ortaklıklarla sürdürülebilir büyüme sağlayıp yüksek kârlılık elde etmek.
  • Kurumsal yönetim, verimlilik, maliyet konularında sağladığımız avantajları ileriye taşımak.
Whatsapp Online Randevu