Yatırımcı İlişkileri

Türk sağlık sektöründe 25 yıldır hizmet veren şirketimiz, Türkiye’nin en hızlı gelişen köklü sağlık kuruluşlarındandır.

Şirketimiz sağlık hizmetlerinin yanında turizm ve inşaat sektöründe de faaliyet göstermektedir. Şirketimizin gelirleri son dört yılda %46,4 artış göstermiştir.

Ülkemizde uygulanan sağlık politikalarıyla sağlık turizmi kapsamında şirketimiz önem kazanmıştır. Şirketimiz İsveç, Hollanda, Azerbaycan ve Irak başta olmak üzere diğer ülkelerde sağlık turizmini arttırıcı faaliyetlerde bulunarak temsilcilikler açmaktadır. Böylece şirketimiz, sağlık hizmetiyle birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır .

Sağlık sektöründe, yatak kapasitesi, doktor sayısı, kişi başına düşen hemşire sayısı ve kişi başı sağlık harcamaları gibi kalemler OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında ülkemizin geride kaldığı görülmektedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli ölçüde büyüme potansiyeli olduğuna da işaret etmektedir. Gelişmiş ülkelerin izlediği politikalara paralel olarak, Türkiye'deki kaliteli ve seviyesi yükselen sağlık hizmetlerine olan talebin artması beklenmektedir ve sonuç olarak sağlık harcamalarındaki büyüme korunacaktır.

Yaşlanan nüfus payındaki artış bireylerin bilinçlenmesi, gelir seviyelerindeki artış ve gelişen sosyoekonomik statüler, sağlık hizmetlerine sağlanan kolaylıklar, ülkemizin sağlık alanındaki reformları Türkiye'deki sağlık sektörünün gelecekteki büyümesi hakkındaki olumlu görüşleri desteklemektedir.

Lokman Hekim Sağlık Grubu 2020 Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Sağlık Grubu 2020 Bağımsız Denetim Faaliyet Raporu

 

Whatsapp Online Randevu