Biyokimya

Biyokimya ünitesinde kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler son teknoloji ürünü cihazlarla tam otomatik olarak çalışılmaktadır. İdrar tetkikleri ise otomatik idrar analizöründe çalışılmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde, testler kimyasal yöntemlerle doğrulanmakta, ayrıca mikroskobik inceleme de yapılarak sonuçlar rapor edilmektedir.