Girişimsel Radyoloji

Radyolojinin tedavi edici bölümü olan girişimsel radyoloji; görüntüleme kılavuzluğunda, minimal invaziv yöntemler ve perkütan (ciltten girilerek) tedaviler ile gerçekleştirilmektedir. Girişimsel Radyoloji göz hastalıkları ya da kalp hastalıkları uzmanlığı gibi tek bir konu ya da organ sistemi ile uğraşmaz. Birçok organ sisteminin daha önce ameliyatla yapılan tedavilerini ameliyatsız olarak yapar.

  • Genellikle anestezi (narkoz) gerektirmez
  • Sadece bir iğne deliğinden yapılır, vücutta bıçak izi olmaz
  • Hastalar genellikle aynı gün evine gönderilir
  • İşlemler daha kolaydır ve işleme bağlı riskler daha azdır
  • Normal hayata dönme süresi çok daha kısadır.

Her hastaya işlem öncesi damardan rahatlatıcı ve gerekirse ağrı kesici ilaçlar verilir. İşlemler ne kadar kolay olursa olsun iğne girimleri olduğu için ağrı duyulabilir ve bu ağrının basit yöntemlerle giderilmesi gerekir. Bu ilaçlar işlemle ilgili korku ve endişeyi de giderir. Tüm işlemlerden sonra hasta aynı gün taburcu edilebilir. Seyrek olarak bir günlük yatış gerekir. Anjiyolar sonrasında 4-6 saatlik yatak istirahatı ve gözlem gerekir, diğer işlemler için zamanlama daha değişkendir.