Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve damar cerrahisi, alanında uzman cerrahlar tarafından kalp ve dört büyük damara yapılan cerrahi işlemlerdir. Hastanelerimizde kalp ameliyatları (kroner bypass, kalp kapak ameliyatları)  başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde;
  • Erişkin Koroner Arter BYPASS ameliyatları
  • Kalp Kapak Cerrahisi Ameliyatları
  • Doğuştan (Konjentinal) Kalp Hastalıkları Cerrahisi
  • Büyük Aort Damarı Ameliyatları
  • Bacak Atardamarları ve Varis Ameliyatları
  • Karotis (Şahdamarı)

teşhiş,tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.