Psikiyatri

Polikliniğimizde en son bilimsel gelişmeler ışığında ayrıntılı değerlendirmelerin yapılmasına, gerekli hallerde ileri tetkiklerin istenmesine ve hastalarımıza en uygun olan tedavinin düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Polikliniğimizde 18 yaş üstü erişkin hastalara hizmet verilmektedir. Polikliniğimizin kuruluş amacı psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisini yapmak (ilaç tedavisi-farmakoterapi, psikoterapi), psikiyatrik bozukluklar konusunda insanlardaki farkındalığı artırmak ve önyargıları yok etmek ve bu amaçla güncel psikiyatrik konularla ilgili halka yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlemektir.

Polikliniğimizde birçok psikiyatrik hastalığın tanı ve tedavisi yapılmaktadır;

 • Duygu durum bozuklukları 
 • Anksiyete (kaygı) bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Kaygı Bozukluğu)
 • Psikotik Bozuklular (Şizofreni)
 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Cinsel İşlev Bozuklukları (Vajinismus)
 • Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Aile İçi İlişki Sorunları, Evlilik Problemleri
 • Uyku Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Demans(Bunama), Parkinson
 • Hastalığı gibi nörolojik hastalıklara eşlik eden psikiyatrik hastalıklar
 • Kanser, Kalp hastalıkları, Siroz, Astım ve KOAH gibi kronik hastalıklara eşlik eden psikiyatrik hastalıkla
  diğer Psikiyatrik Bozukluklar

Polikliniğimizde ayrıntılı değerlendirme yapılmakta ve gerekli durumlarda psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler, klinik değerlendirme ölçekleri ve kişilik testleri uygulanmaktadır.

Polikliniğimizde ayrıca hastanemiz kliniklerinde yatarak tedavi gören hastaların gerekli hallerde konsültasyon değerlendirilmeleri yapılmakta, bu hastalarımızın yattıkları süre içinde tedavisi düzenlenmekte ve taburculuk sonrasında da ayaktan takipleri yapılmaktadır.