Gastroenteroloji

Gastroenteroloji, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen İç Hastalıklarının (Dahiliye) yan dalı olan bilim dalıdır. Ağzından, anüse kadar tüm sindirim sistemi organlarının bozukluklarını inceler (Ağız, Yutak, Yemek borusu, Mide, On iki parmak barsağı, İnce barsak, Kalın barsak, Safra kesesi, Karaciğer, Pankreas). Bu bilim dalında endoskopik tanı yöntemleri ve ultrason sıkça kullanılır.

Gastroenterolojik hastalıklardaki klinik belirti ve bulgulardan başlıcaları şunlardır:

 • Kabızlık
 • İshal
 • Kusma
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Karın şişliği
 • Mideden ağıza doğru iman tahtası kemiğinin ardında yanma hissi
 • Ağza acı – ekşi su gelmesi
 • Midede yanma, hazımsızlık
 • Safra kesesinde(karnın sağ üst kısmında) ağrı
 • Makattan kan gelmesi
 • Beslenme bozuklukları
 • Makatta ağrı ve şişlik
Gastroenteroloji Kliniğimizde Tanı Amaçlı Yapılan İşlemler
 • Endoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Kolonoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Fleksibl Rektosigmoidoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Bu işlemlerle ilgili her türlü biyopsiler
 • Ultrasonografi
 • Karaciğer İğne biyopsisi
 • İntra – abdominal lezyonlardan biyopsiler
 • Parasentez
 • ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi)

Tedavi:

 • Endoskopik ve kolonoskopik polipektomi
 • Kanamalı hastalarda skleroterapi, klips uygulamaları
 • Endoskopik Bant Ligasyonu
 • Endoskopik Doku Yapıştırıcısı Uygulamaları
 • Yemek borusu, Mide ve kolon darlıklarında (Ör: Akalazya) stent ve balonla genişletme uygulamaları

ERCP ile;

 • Safra akışını rahatlatan sfinkterotomi
 • Safra yollarından taş çıkarma
 • Benign ve malign safra yolu darlıklarında stent koyma
 • PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi – Beslenme bozukluğu olan hastalarda karın cildinden mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi)
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomik Jejunostomi (PEG’li hastalarda reflüye bağlı aspirasyon pnömonisi gelişmesinin engellenmesi için Jejenum’a ilave tüp yerleştirilmesi)
 • Nazo – Jejunal Tüp Yerleştirilmesi
 • Çok miktarda asit veya karın içi apsesi olan olgularda perkütan dren (boşaltıcı tüp) yerleştirilmesi
 • Siroz ve komplikasyonlarının tanı, takip ve tedavisi
 • İltihabi Barsak Hastalığı olan hastaların tanı, takip ve tedavisi

Hastanın gastroenteroloğa görünmesini engelleyen en önemli unsur, işlemlerin yarattığı tedirginlik ve korkudur. Kliniğimizde tüm işlemler mesleğinde deneyimli gastroenterologlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca ünitemizde görevli bir anestezist olduğundan, hastalar isterse ve klinik açıdan engel bir durum da olmadığı takdirde tüm işlemler uyutularak (sedasyon altında) yapılmaktadır. Böylece hastalarımız için işlem son derece rahat, konforlu ve güvenilir olmaktadır.

HABERLER

 • Tümü

 • Kolon Kanseri

  4 Mart 2020, 15:00 Sağlık Rehberi

  “Kolorektal Kanser” (KRK) yani halk arasında bilinen adıyla “Kolon Kanseri” toplumda genel olarak %3-4 görülme oranı ile yaygın...

  Hepsini Oku

  Kemik Mineral Dansitometri (KMD)

  14 Ekim 2019, 17:17 Sağlık Rehberi

  Kemik erimesinin erken dönemde teşhisi hastalığın önlenmesi veya yavaşlatılabilmesi açısından çok önemlidir. Kemik erimesi osteopeni , ileri evresi...

  Hepsini Oku